Bejegyzések

A tékozló Atya (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap, 2020.09.20.)

Kép
textus: Mt 13,18-23 „Ti azért halljátok meg a magvető példázatát! 19 Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükbe van vetve: ez az útfélre esett mag. 20 A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, 21 de valójában nincs gyökere, nem állhatatos: mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. 22 A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. 23 A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.”

Szomjas vagy? (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap, 2020.09.13.)

Kép
textus: Jn 7,37-39a „37 Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 38 Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. 39 Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni,


Milyen az istentisztelet? Mi a liturgia? | Beszélgetés dr. Hafenscher Károllyal (Evlelkész Podcast #20)

Kép
Sokféle vélemény létezik azzal kapcsolatban, hogy mik a legfontosabb cselekményei a kereszténységnek. De - azt hiszem - ezek közül is kimelkedik az istentisztelet, amely a hívő közösség közös ünnepe az Isten jelenlétében. Az pedig, hogy mit történik egy ilyen alkalommal nagy részben a liturgiától függ, amely a forgatókönyve a "szent műnek", amely arra hivatott, hogy megjelenítse és közvetítse a Krisztus megváltó munkájának üzenetét a jelenlévőknek. De tulajdonképpen mi történik az istentiszteleten? És mi a liturgia konkrétan?

Beszélgetőpartnerem dr. Hafenscher Károly (hab.) egyetemi tanár, akinek szakterülete a liturgika, azaz a keresztény liturgiával foglalkozó, teológiát, zenét, és még sok más területet érintő tudományág.Hafenscher Károly: Liturgika
Az adás háttérben hallgatható és letölthető formában:


Az adás a YouTube-on:

Az adás a Spotify-on.

A valódi látszat (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap, 2020.09.06.)

Kép
textus: Lk 6,43-46 „43Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. 44Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. 45A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. 46Miért mondjátok nekem: URam, URam – ha nem teszitek, amit mondok?

Hajfestés és szófestés (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap, 2020.08.30.)

Kép
textus: Mt 5,33-37 „33 Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: „Ne szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál!” 34 Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónusa, 35 sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa; 36 de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé. 37 Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.

Nem autodidakta módon (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap, 2020.08.23.)

Kép
textus: Mt 6,12.14-15 „és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek […] 14Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. 15Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Hallásszabadság (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap, 2020.08.09.)

Kép
textus: 2Thessz 3,1-5 „1 És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, 2 és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. 3 De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. 4 Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. 5 Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára.