Bejegyzések

Miért pont "új" és miért pont "szövetség"? | Beszélgetés dr. Bácskai Károllyal (Evlelkész podcast #17)

Kép
Az Biblia, és ezen belül, az Újszövetség a keresztény lelkiség és gondolkodás szíve közepe. Éppen ezért nagyon nagy figyelmet kap az egyházon belül és azon kívül is. Ebben a beszélgetésben az Újszövetség jellegéről, koráról, szerzőségéről és még sok minden másról is lesz szó. És arra nézve is kapunk tanácsot, hogy hogyan érdemes olvasni, meg úgy általában hozzáállni az Újszövetséghez.
Beszélgetőtárs:dr. Bácskai Károly az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Teológiai Tanszékének tanszékvezető docense

Az adás háttérben hallgatható és letölthető verzója:


Az adás a YouTube-on:

A romokon túl (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap, 2020.06.28.)

Kép
textus: Mik 7,18-19 „18Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. 19Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja!

Nem vagyok római katolikus. Mit kezdjek a pápával? (Evlelkész podcast #16)

Kép
Ha egy nem hívő ember a keresztényekre, a kereszténységre gondol, akkor biztos, hogy az első tíz gondolat között, ami az eszébe jut, ott lesz a pápa. Éppen ezért – a világnak ezen a felén – senki, egy személyben, nem reprezentálja úgy a kereszténységet, mint a római pápa. Így – paradox módon – kifelé, a világ felé az egység(esség) jelképe, befelé, felekezeti szinten pedig az egyik legmegosztóbb hivatal a pápaság. Lehet hozzá így is, úgy is viszonyulni, de valahogyan viszonyulni kell. Erre a viszonyulásra teszek kísérletet – a teljesség igénye nélkül – biblikus alapokon, evangélikus szemszögből, de ökumenikus szelídséggel.

Az adás háttérben hallgatható és letölthető formában:Az adás a YouTube-on:

Nem sláger (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap, 2020.06.21.)

Kép
textus: Ez 33,30-33 „30Emberfia! Rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt: Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az ÚRtól! 31Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének; odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Ismételgetik, mint a pajzán dalokat, de az eszük nyereségen jár. 32Csak ennyi vagy nekik: pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem aszerint élnek. 33De ha majd beteljesedik – mert beteljesedik! –, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük.


Az ajtócsengő példázata (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap, 2020.06.07.)

Kép
textus: Ez 2,1-8a „1Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! 2Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám.3Ezt mondta nekem: Emberfia, elküldelek téged Izráel fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. 4A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR!... 5Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele – hiszen engedetlen nép ez –, majd megtudják, hogy próféta volt közöttük.6Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. 7Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele; hiszen engedetlen nép ez!8Te pedig, emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked!


Az ajtócsnegő példázata: "Hasonló Isten igéje, a vezeték nélküli, kültéri és beltéri egységgel rendel…

A Jézus-rendszer (prédikáció, Szentháromság ünnepe, 2020.06.07.)

Kép
textus: Lk 10,21-22 „21Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 22Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni.

Mi Isten neve? (Evlelkész podcast #15)

Kép
A keresztények sokszor beszélnek arról, hogy milyen fontos imádkozni, milyen fontos "beszélgetni" az Istennel. De mint minden kultúrált beszélgetés, bemutatkozással és megszólítással kellene kezdeni. Vajon hogyan lehet, hogyan kell megszóltani az Istent? Hát a nevén. - mondhatnánk. De mégis..., mi az Isten neve?
Az adás letölthető formátumban:


Az adás a YouTube-on:Evlelkész a Spotify-on: 
https://open.spotify.com/show/4iK3iGX94XdNzLYR1ZIwL7?si=KBNPVHYQTBGuiZTQeVjcOA
Hivatkozott korábbi adások:
Mi az ami nem nekem szól a Bibliából? (#11) https://evlelkesz.podbean.com/e/mi-az-ami-nem-nekem-szol-a-bibliabol/
Miért pont a Biblia? (#3) https://evlelkesz.podbean.com/e/miert-pont-a-biblia-a-bibliarol-1-evlelkesz-podcast-3/
A teremtésről (#4) https://evlelkesz.podbean.com/e/isten-kontra-darwin-teremtes-vagy-nem-teremtes-evlelkesz-podcast-4/
Az adás tartalma:
1. Bevezetés - Mi Isten neve? Van neki egyáltalán? 2. Attributális nevek: Úr, Seregek Ura, Atya, Szent, Mindeható, Örökkévaló, Élő Isten …