Bejegyzések

Nem privatizált (prédikáció, Böjt 5. vasárnapja, 2020.03.29.)

Kép
textus: Zsid 10,19-25 „19Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, 20azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; 21és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: 22járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, 23a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. 24Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. 25Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.Törvény belsőleg (prédikáció, Böjt 4. vasárnapja, 2020.03.22.)

Kép
textus: Róm 7,22-25 „22Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, 23de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. 24Én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? 25Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által! Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének.

Nézz a lábad elé! (prédikáció, Böjt 3. vasárnapja, 2020.03.15.)

Kép
textus: Jel 5,11-14 „11És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; 12és így szóltak hatalmas hangon: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás! 13És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! 14A négy élőlény így szólt: Ámen! És a vének leborultak, és imádták őt.


Böjti Jézus-poszter (prédikáció, Böjt 2. vasárnapja, 2020.03.08.)

Kép
textus: Kol 1,24-29
24Most örülök a tiértetek elviselt szenvedéseimnek, és testemben betöltöm mindazt, ami Krisztus gyötrelmeiből még hátravan, az ő testéért, amely az egyház. 25Ennek a szolgájává lettem a szerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek Isten igéjét, 26azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, 27akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek. 28Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. 29Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem.Böjti horgászat (prédikáció, Böjt 1. vasárnapja, 2020.03.01.)

Kép
textus: Jak 1,12-17 „12Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. 13Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. 14Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. 15Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. 16Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: 17minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.

Mi a különbség az evangélikusok és a reformátusok között? (Evlelkész podcast #9)

Kép
Csak az tud kapcsolódni egészségesen másokhoz, aki tisztában van (legalább nagy vonalakban) magával. Én az ökumené elkötelezett híveként úgy tudok kapcsolódni a más egyházak tagjaihoz, ha tudom, hogy mik azok a pontok, amik összekötnek és melyek azok, amelyekben különbözünk. Ennek jegyében készült a mai adás, melyben arról esik szó, hogy mi a különbség az evangélikusok és a reformátusok között, illetve, hogy hogyan kell értenünk azt a fogalmat, hogy "protestáns".

GDP és élet-app (prédikáció, Ötvened vasárnap, 2020.02.23.)

Kép
textus: Ám 5,21-24 „21Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom! 22Ha égőáldozatot mutattok be nekem, vagy ha ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a békeáldozatra, melyet hizlalt állatokból adtok! 23Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantotok zengését! 24Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!