Vízkereszti szervezetfejlesztés (prédikáció, Vízkereszt ünnepe, 2021.01.10.)

 

textus: 1Kir 10,1-9

1 Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az Úr nevének, ezért eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. 2 Megérkezett Jeruzsálembe igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drágakövet hoztak. Elment Salamonhoz, és beszélt vele mindenről, amit kigondolt. 3 De Salamon megfelelt minden szavára; nem volt egyetlen olyan rejtvény sem, amelyikre a király ne tudott volna megfelelni. 4 Amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet építtetett, 5 az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, pohárnokait, valamint égőáldozatát, amelyet az Úr házában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt, 6 és ezt mondta a királynak: Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, 7 de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Még a felét sem mondták el nekem: bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azokat a híreket, amelyek hozzám eljutottak. 8 Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat! 9 Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izráel trónjára ültetett!
A prédikáció háttérben hallgatható és letölthető, audió formában:A prédikáció videója a YouTube-on: 

A teljes istentisztelet videója:Ma az egyik legdinamikusabban fejlődő képzési program a szervezetfejlesztés. Maga a fogalom kb. ezt jelenti: „A szervezetfejlesztés célja, hogy a piaci igényeknek megfelelően formálódó cég […] az alkalmazottakat is folyamatosan felkészítse a változásokra, hogy a szervezeti együttműködést megerősítve tovább tökéletesítse a vállalat probléma-megoldási és megújulási folyamatait. Ez többek közt a szervezeti struktúra és kultúra összehangolásával, a szervezeti azonosulás elősegítésével, a beosztottak megnyerésével és az egyéni képességek fejlesztésével érhető el.” Magyarul ki kell találni rendesen, hogy mit akarunk, hogyan akarjuk és kikkel akarjuk. És merjünk rajta változtatni, ha a helyzet és a körülmények úgy hozzák, azaz legyünk képesek alkalmazkodni.

A szervezetfejlesztés azonban nem csak a céges, hanem a civil szférában is ismert. Nem csak nagy vállalatok kezdenek bele, hanem más – szinte bármilyen – közösségek is, legyen szó egyesületről, munkahelyi kollektíváról, vagy éppen az egyházról.

De akármilyen csoport is próbál ennek mentén fejlődni, az egyik legkardinálisabb kérdés mindig a vezetőnek a személye. Hogy ki vezet az adott csoportot, ki irányítja a folyamatokat. Van is egy olyan szép magyar mondásunk, hogy „fejétől bűzlik a hal”. Ha a vezető személye a gyenge láncszem, akkor azt az egész közösség megsínyli. Ez viszont nem azt jelent, hogy a vezetőnek kellene minden csinálni, tekintve, hogy egy ember sem képes mindenre, mindent átlátni, megoldani, elvégezni. A jó vezető attól jó, hogy megtalálja a megfelelő személyeket, akikkel dolgozik, akik el tudják végezni a feladatukat. És persze jól tudják elvégezni. „Megfelelő személy a megfelelő pozícióban.” – ez szinte a legfontosabb tételmondata a szervezetfejlesztésnek.

A mai szakaszunknak van egy olyan népmesei íze. Eljön Sába királynője Salamonhoz, aki Izrael legnagyobb királya volt, hogy megnézze magának, tényleg olyan szuper e, mint a híre. Eljön, hoz egy csomó ajándékot, fitogtatva a saját gazdagságát, hatalmát; és találós kérdéseket tesz fel Salamonnak, aki mindet rendre jól megválaszolja. A királynő megcsodálja Salamon gazdagságát is. És hát nyugtázza, hogy „igen, te valóban akkora uralkodó vagy, mint mondják, sőt!” Sába királynőjének „még a lélegzete is elállt” és ezt mondta: „Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Még a felét sem mondták el nekem: bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azokat a híreket, amelyek hozzám eljutottak.” Engem ez tényleg a népmesékre, vagy a Mátyás-mesékre emlékeztet. „Uram, királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom…”

Azonban ennek a szinte mesei szövegnek nagyon mély üzenet is van, amiről eddig nem ejtettünk szót, és amely elsősorban nem Salamon, hanem inkább Sába királynőjének bölcsességét dicséri. Ugyanis, ő nem csak az erőt, a hatalmat, meg a szellemi képességeit nézte Salamonnak, hanem valami mást is. Így olvassuk: „Amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet építtetett, az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, pohárnokait, valamint égőáldozatát, amelyet az Úr házában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt” Sába királynője nem csak a fizikai dolgokat (1) á – a hatalmat, az erőt, a vagyon – és a szellemi képességeket (2) csekkolta, hanem a lelki oldalt (3) is, azaz a spiritualitást, lelkiséget! Tette ezt azért, mert nagyon jól tudta, hogy az ember ereje, alkalmassága, stabilitása, – és úgy általában – a milyensége nem csak a fizikán és a szellemen, de a lelken, a lélek erején is múlik! Sőt, elsősorban azon. (És itt most lélek alatt nem a mentális, pszichológiai dolgokat értjük, hanem lelket, mint az Istenhez kapcsolódó részünket.)

Nem véletlen az sem, hogy így fejezi be Sába királynője Salamon méltatását: „Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izráel trónjára ültetett!” A királynő (mint, aki maga is vezető, uralkodó) teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy ahhoz, hogy valaki a helyén legyen, azon a helyen, ahol a közösségében helye van, ahhoz a lelki dolgokkal is foglalkozni kell, lélekben is ott kell lenni, hiszen akkor lehetünk mi is jó helyen, és csinálhatjuk azt, amit kell csinálnunk, ha figyelünk ARRA A SZEMÉLYRE, aki a kezében tart mindent, és aki elhívhat erre vagy arra a helyre, munkára, pozícióra, hivatásra.

És itt akár vége is lehetne az igehirdetésnek, hiszen meglehetősen kerek a dolog. „Keressük az Isten akaratát az életünkben. Figyeljünk a lelki dolgokra is, és akkor kerülhetünk a helyünkre az életben.” Azonban most nem egy coaching tanácsadáson vagy szervezetfejlesztő tanfolyamon vagyunk, hanem egy istentiszteleten. Sőt, egy vízkereszti istentiszteleten! Mert mi is Vízkereszt ünnepének az üzenete? Vízkereszt Jézus nyilvánvalóságának az ünnepe! Mind a három bibliai történet, ami Vízkereszthez kapcsolódik (A napkeleti bölcsek látogatása [Mt 2,1-12]; Jézus megkeresztelkedése [Mt 3,13-17]; Kánai menyegző [Jn 2,1-12]) Jézus hatalmát, isteni és messiási mivoltát hivatott bemutatni. Messzi földről érkező, zarándok bölcsek, az Úr leszól az égből, Jézus megteszi az első csodáját, ami a víz borrá változtatása… Mind-mind arról tanúskodnak, hogy itt valaki nagyon nagyról van szó!

És hogyan jön a Sába királynőjének látogatása Salamonnál ide, Vízkereszt ünnepéhez, Jézus személyének nyilvánvalóságához? Hát úgy, hogy maga Jézus beszél erről! Ezt olvassuk Máté evangéliumában: „Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét; de íme, nagyobb van itt Salamonnál!” (Mt 12,42) Jézustól – mint oly sokszor, és sokszor ma is! – jelet kívánnak. „Csináljál már valami csodát és akkor hiszünk benned!” Csakhogy Jézus nem egy vásári mulatság, nem egy bűvész, vagy egy csoda-automata. „Hát nem nyilvánvaló, hogy ki vagyok! Nézd már meg, hogy miket tettem, miket mondtam, hogyan éltem – és ami a legfontosabb – milyen áldozatot hoztam érted! Ebből már azért lehetne következtetni!” Salamon király bármennyire is bölcs volt (őt tartották akkoriban a bölcsesség etalonjának, csimborasszójának, ez is lett az állandó jelzője, hogy „bölcs Salamon”), de Jézus sokkal nagyobb, mint ő! Miért? Mert az Isten mint a világ jó vezetője, mint egy kitűnő szervezetfejlesztő, mindig a legjobban odaillő személyt teszi a neki megfelelő helyre: Anno Izrael élére Salamon király, aki bölcs és hatalmas volt, a világ megváltására pedig Jézus Krisztus! És amennyivel nagyobb a világ, az univerzum Izrael országánál, annyival nagyobb Jézus Krisztus az Isten fia Salamon királynál!

De, még itt a végén, egy pillanatra térjünk vissza Sába királynőjének záró mondatára: „Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat! Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izráel trónjára ültetett!” Ha Salamon alattvalóit boldognak mondja, hogy ott lehetnek uruk színe előtt, és ezért áldja az Istent, akkor nekünk – akik Jézus követőinek mondjuk magunkat, akikkel együtt jár Jézus, akik mellett ott van mindig – még inkább kell áldanunk az Istent, hogy ilyen nagy jóságról tett tanúbizonyságot, elküldte és nyilvánvalóvá tette értünk és bennünk Krisztust! Tegyük most ezt, imádkozzunk!

Megjegyzések

Megjegyzés küldése

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Előtte-utána (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap, 2020.07.12.) - vendégposzt: Kovácsné Sterczer Rita

A remény hal meg utoljára? (prédikáció, Ajka-Nemeshany-Pusztamiske, Reménység vasárnap, 2018.11.18.)

Mi a különbség az evangélikusok és a reformátusok között? (Evlelkész podcast #9)