Bejegyzések

Hivatali út az örök életbe - 2Kor 4,10-11.13-14 (prédikáció, Húsvét ünnepe utáni 1. vasárnap, 2021.04.11.)

Kép
A prédikáció audió formátumban: A prédikáció videója a YouTube-on: https://youtu.be/dPFse5H22Nw

Alkalmazott hit - Lk 24,28-35 (prédikáció, Húsvét hétfő, 2021.04.05.)

Kép
A prédikáció audió formában: A prédikáció videója a YouTube-on: https://youtu.be/FHBOoNANxh0 textus: Lk 24,28-35 „ 28 Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29 De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. 30 És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. 31 Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. 32 Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat? 33 Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. 34 Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. 35 Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. ” A világ változik és benne nekünk is változni kell. Adoptálódni

Utólag okosnak lenni - Jel 1,9-18 (prédikáció, Húsvét vasárnap, 2021.04.04.)

Kép
Az igehirdetés hallgatható és letölthető formátumban: Az igehirdetés videója a YouTube-on: https://youtu.be/PSe6n7pm-d4

A látványon túl - Zsolt 22,12.15-20 (prédikáció, Nagypéntek, 2021.04.02.)

Kép
A prédikáció hallgatható, letölthető formában: A prédikáció videója a YouTube-on: https://www.youtube.com/watch?v=B6RA3EOuI8I&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

Kasztváltó Isten (prédikáció, Nagycsütörtök, 2021.04.01.)

Kép
A prédikáció háttérben hallgatható és letölthető változatban: Az igehirdetés a YouTube-on: https://www.youtube.com/watch?v=QrledjQYjKc&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

Koncert a város szélén (prédikáció, Virágvasárnap, 2021.03.28.)

Kép
Az igehirdetés letölthető, audió formában: Az igehirdetés a YouTube-on: https://www.youtube.com/watch?v=-X2y8X_mb_c&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz